Om lanthandeln i Linköping

Lanthandlarna i kommunen spelar en avgörande roll för att upprätthålla en god kommersiell service på landsbygden och för att fungera som nav för samhällsinformation.

Kommunen köper tjänster om bland annat samhällsinformation av fyra lanthandlare (i Brokind, Ulrika, Nykil och Skeda Udde) och samtliga dessa affärer erbjuder varuhemsändning samt har en rad andra serviceerbjudanden.

Det finns inspirationsbroschyrer om lanthandeln i kommunen som illustrerar vikten av en serviceplats såväl som en mötesplats i bygden. Broshyren är framtagen av studenter vid Linköpings universitet i samarbete med kommunen och lanthandeln.

Varu- och serviceförsörjningen i Linköpings kommun utom centralorten har till syfte att ge riktlinjer för åtgärder som befrämjar en tillfredsställande dagligvaruförsörjning på landsbygden.

 

Av planen framgår vilka dagligvarubutiker som enligt kommunen ska prioriteras för statligt och/eller kommunalt stöd. De olika statliga och kommunala stödformerna redovisas liksom målsättningarna i landsbygdsprogrammet för att utveckla landsbygdsbutikerna. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2018