Bättre trafikflöde i yttre ring

Breddade körbanor, ombyggda trafiksignaler och omfördelning av körfält. Det är några av Stadsmiljökontorets förslag för att förbättra trafikflödet på yttre ring.

Stadsmiljökontoret fick ifjol ett uppdrag att utreda hur framkomligheten för kollektiv- och biltrafik kan blir bättre på yttre ring. Utredningen visar att det uppstår köer i flera korsningar och vid vissa infartsleder på yttre ring under rusningstid. Kontoret föreslår därför tre typer av åtgärder som ska få trafiken att flyta bättre: tänk om, optimera och bygg om.

Stadsmiljökontoret föreslår en rad åtgärder som ska optimera trafikflödet vid korsningar och rondeller. Det handlar dels om att trimma trafiksignaler och dels att omfördela befintliga körfält. Stadsmiljökontoret föreslår också att vissa korsningar och körfält byggs om för att förbättra trafikflödet ytterligare. Till exempel ska körbanan breddas vid Garnisonsrondellen och Gumpekullarondellen, samma förbättring har precis gjorts i Kallerstadsrondellen.

– Det är viktigt att pendlingen fungerar, både för Linköpingsborna och för kommunens många företag. Likväl för alla östgötar som passerar kommunen varje dag. Därför gör vi nu en stor satsning på några av Linköpings flaskhalsar, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Genom att utveckla infartsparkeringarna och pendlarparkeringarna samt erbjuda prova på-möjligheter tillsammans med Östgötatrafiken går det att skapa fler hållbara resor. Det är också en del av satsningen.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 maj 2018