Kort sträcka på Djurgårdsgatan delvis avstängd

På grund av fjärrvärmearbete till husbygget på kvarteret Eddan är ena körfilen längs med Eddan på Djurgårdsgatan stängd. Lastzonen är också tillfälligt flyttad.

Djurgårdsgatan flyttad lastzon.

 

Den norra sidan av Djurgårdsgatan från korsningen vid Drottninggatan fram till Trädgårdsgatan planeras vara avstängd från 12 september till och med 30 november. Det innebär att gång- och cykeltrafiken kan ta sig fram som vanligt medan övriga trafikanter endast kan färdas i riktningen från Nygatan och ut till Drottninggatan.

Lastzonen flyttas tillfälligt till innergården

För att inte störa trafikflödet i det farbara körfältet tas lastzonen utanför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Djurgårdsgatan ur bruk. Vi hänvisar de som ska lämna gods till andra sidan av huset på innergården, se kartmarkering. Bilister som ska till Nygatan får köra via Storgatan och Apotekaregatan när körfältet i norrgående riktning på Djurgårdsgatan är avstängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 oktober 2018