Stopp för belastning längs del av Stångåns promenad

Av säkerhetsskäl stängs en kortare sträcka längs östra promenaden av för arbetsfordon från och med 30 oktober 2018.

Stopp för arbetsfordon Stångån.

Kartan visar vad som gäller för arbetsfordon. Den streckade delen kräver dispens och den heldragna linjen markerar var totalt körförbud gäller.

Stångåns kajer är byggda under lite olika tidsepoker och med olika byggnadsteknik. Tidens tand tar ut sin rätt. Vi undersöker med jämna mellanrum hur kajerna mår och hur promenadstråken håller för de fordon som tidvis körs där, oftast handlar det om fordon som används vid underhållsarbete. De ska inte framföras utan tillstånd (dispens). Av säkerhetsskäl vill vi nu verkligen understryka att det behövs tillstånd för att framföra arbetsfordon längs sträckan från Drottningbron fram till Snugganparken.

Ungefär mitt på den markerade sträckan är kajen i extra dåligt skick, mellan Åkersbergsgatan och Tegelbruksgatan, där är arbetsfordon helt förbjudna.

På kartan kan du se sträckorna och vi skyltar även på plats. På sikt ska kajen renoveras, men fram tills dess gäller avspärrningarna.

Fotgängare får använda sträckan

Fotgängare är välkomna att ta sig fram som vanligt. Vi kommer att se till att skötseln blir så bra som möjligt, men vi kommer inte att kunna snöröja avstängd sträcka i alla väder eftersom vi inte kan använda maskiner. Därför kan vi inte garantera att gångvägen alltid är riktigt bra snöröjd. Vi uppmanar dig som vill gå på en maskinröjd gångväg att välja andra sidan av Stångån under vintersäsongen.

Den som vill söka dispens för arbetsfordon kan höra av sig till Linköpings kommun, Stadsmiljökontoret/trafik eller ansöka direkt via webben.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 november 2018