Trädgårdsföreningen har blivit cykligare - men på fotgängarnas villkor!

Trädgårdsföreningen fått en ny trafikföreskrift som innebär att området är klassat som en Gågata.

 

Det är tillåtet att cykla på alla vägar inne i parken men cykling bör dock hålla gångfartstempo på max 5-7 km/timmen. Cyklister ska även lämna företräde för de som går.

Motorfordonstrafik är förbjuden (elcykel ok, dock i låg fart.)

Tidigare var bara en sträcka genom parken påbjuden cykelbana. Men med denna förändring hoppas man tillgängliggöra parken för fler samtidigt som man kan vara tydligare att det är på de gåendes villkor överallt i parken.

Har man bråttom så är det bättre och genare att cykla längs Klostergatan eller Djurgårdsgatan.

Vägmärkesskylt för Gågata. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 maj 2018