Aktualitetsprövning av översiktsplaner

Eftersom översiktsplanerna ska uttrycka kommunens vilja och fungera som viktiga styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling är det viktigt att de är aktuella.

Att en gång under mandattiden pröva om den kommunomfattande översiktsplanen är aktuell är också ett krav enligt plan- och bygglagen (PBL).

Aktualitetsprövning av översiktsplaner i Linköpings kommun 2016 visar att huvudstrategier och huvuddelen av inriktningarna i övrigt är aktuella för de flesta översiktsplanerna.

Kommunfullmäktige godkände 2016-06-07 aktualitetsprövningen och beslutade vilka översiktsplaner som ska fortsätta att gälla och vilka som ska upphöra att gälla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2016