Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktualitetsprövning av översiktsplaner

Eftersom översiktsplanerna ska uttrycka kommunens vilja och fungera som viktiga styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling är det viktigt att de är aktuella.

Att en gång under mandattiden pröva om den kommunomfattande översiktsplanen är aktuell är också ett krav enligt plan- och bygglagen (PBL).

Aktualitetsprövningen av översiktsplaner i Linköpings kommun som gjordes 2020 visar att huvudstrategier och huvuddelen av inriktningarna i övrigt är aktuella för de flesta översiktsplanerna.

Kommunfullmäktige godkände 2020-12-08 aktualitetsprövningen och beslutade vilka översiktsplaner som ska fortsätta att gälla och vilka som ska upphöra att gälla.

 

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 mars 2021