Hoppa till huvudinnehåll

Aktualitetsprövning

Eftersom översiktsplanerna ska uttrycka kommunens vilja och fungera som viktiga styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling är det viktigt att de är aktuella.

Att en gång under mandattiden pröva om den kommunomfattande översiktsplanen är aktuell är också ett krav enligt plan- och bygglagen (PBL).

Aktualitetsprövningen av översiktsplaner i Linköpings kommun som gjordes 2020 visar att huvudstrategier och huvuddelen av inriktningarna i övrigt är aktuella för de flesta översiktsplanerna. Kommunfullmäktige godkände 2020-12-08 aktualitetsprövningen och beslutade vilka översiktsplaner som ska fortsätta att gälla och vilka som ska upphöra att gälla.

Framöver kommer aktualitetsprövning att ersättas av planeringsstrategi, på grund av ändringar i plan- och bygglagen.

Senast uppdaterad den 21 september 2022