Hoppa till huvudinnehåll

Kallerstad (Stångebro) och nytt resecentrum - en fördjupning av översiktsplanen

Ett nytt resecentrum ska byggas på den östra sidan av Stångån. Visionen är att Linköpings innerstad ska växa över ån och att det runt omkring kommer att växa fram en ny stadsdel med bland annat bostäder, kontor och handel.

Process

Översiktsplanen antogs i juni 2010.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2023