Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplaner - antagna

Här kan du ta del av den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping, fördjupade översiktsplaner för kommunens delområden och beslutade trafikplaner.

Kommunomfattande översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar.

Vad säger Linköpings kommuns översiktsplan?

 

Fördjupade översiktsplaner, tillägg eller program för delar av kommunen

Förutom planerna som ingår i den kommunomfattande planen så finns ett antal fördjupade översiktsplaner för delområden i kommunen.

Trafikplaner

Planer som redovisas här är övergripande planer för trafikfrågorna i kommunen och som är beslutade.

Övriga planer och program

Här redovisas ett urval av planer och program som är övergripande och av betydelse för hur utbyggnaden av kommunen ska ske.

Senast uppdaterad den 20 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: