Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplaner - antagna

Här kan du ta del av den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping, fördjupade översiktsplaner för kommunens delområden och beslutade trafikplaner.

Kommunomfattande översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar.

Vad säger Linköpings kommuns översiktsplan?

 

Fördjupade översiktsplaner, tillägg eller program för delar av kommunen

Förutom planerna som ingår i den kommunomfattande planen så finns ett antal fördjupade översiktsplaner för delområden i kommunen.

Trafikplaner

Planer som redovisas här är övergripande planer för trafikfrågorna i kommunen och som är beslutade.

Övriga planer och program

Här redovisas ett urval av planer och program som är övergripande och av betydelse för hur utbyggnaden av kommunen ska ske.

Senast uppdaterad den 20 november 2020