Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad - översiktsplan

Översiktsplanen innehåller förslag på nya bostäder i Ekängen-Roxtuna och nya verksamhetsområden vid Distorp-Gärstad. Planen innehåller strategier och inriktningar för områdenas framtida utveckling och en övergripande struktur för kommunikationer till, från och inom planområdet.

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad den 12 juni 2012.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020