Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad - översiktsplan

Översiktsplanen innehåller förslag på nya bostäder i Ekängen-Roxtuna och nya verksamhetsområden vid Distorp-Gärstad. Planen innehåller strategier och inriktningar för områdenas framtida utveckling och en övergripande struktur för kommunikationer till, från och inom planområdet.

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad den 12 juni 2012.

Kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad överklagades till Förvaltningsrätten i. Förvaltningsrätten har den 29 januari avslagit överklagan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019