Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

Linköping är inne i en expansiv period där staden kontinuerligt växer och utvecklas. I den levande och energirika innerstaden samverkar verksamheter, byggnader och de offentliga rummen – stadens parker och torg.

Linköpings mötesplatser

 

Mötesplatserna är platser för alla, där vi kan mötas och umgås, men de kan också vara miljöer som hyser värdefulla natur- och kulturvärden eller utgör en viktig resurs för att hjälpa staden att hantera ett förändrat klimat.

Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för staden Linköping och anger inriktningar och strategier för den fortsatta utvecklingen av innerstadens parker och torg. I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, som antogs 2016, beskrivs ambitionen att skapa mer och bättre innerstad. I den här planen föreslås därför fler och bättre parker och torg.

Planen antogs av kommunfullmäktige 22 januari 2019.

Senast uppdaterad den 6 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: