Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

Linköping är inne i en expansiv period där staden kontinuerligt växer och utvecklas. I den levande och energirika innerstaden samverkar verksamheter, byggnader och de offentliga rummen – stadens parker och torg.

Linköpings mötesplatser

 

Mötesplatserna är platser för alla, där vi kan mötas och umgås, men de kan också vara miljöer som hyser värdefulla natur- och kulturvärden eller utgör en viktig resurs för att hjälpa staden att hantera ett förändrat klimat.

Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för staden Linköping och anger inriktningar och strategier för den fortsatta utvecklingen av innerstadens parker och torg. I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, som antogs 2016, beskrivs ambitionen att skapa mer och bättre innerstad. I den här planen föreslås därför fler och bättre parker och torg.

Planen antogs av kommunfullmäktige 22 januari 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019