Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktsplanen

Linköping är en växande kommun, vars utveckling behöver ske långsiktigt och med kvalitet. Genom medveten planering skapas ett mer robust samhälle som tryggar linköpingsbornas hälsa och säkerhet. Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun är ett tillägg till översiktsplanen och kompletterar den kommunomfattande översiktsplanens huvudstrategier och förhållningssätt.

Planförslaget

Det ska vara attraktivt och tryggt att leva i Linköping samtidigt som staden växer och omvandlas. I planeringen av en tätare och mer sammanhängande stad behöver miljö- och riskfaktorer identifieras för att minska sårbarheten och därmed göra samhället mer robust, i takt med att kommuninvånarna blir allt fler. Kommunen har därför tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som redovisar kommunens inriktningar avseende hur miljö- och riskfaktorer i Linköping bör hanteras i fortsatt fysisk planering.

Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 5 november 2019.

Här kan du läsa handlingen digitalt samt titta på kartmaterial

 

Senast uppdaterad den 6 november 2019