Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mjärdevi och Västra Valla - översiktsplan

Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Collage kunskapsmiljöer

 

Planförslaget

Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.

Översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2019.

Planhandling

Senast uppdaterad den 6 november 2019