Synpunkter på översiktsplan

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 april 2017. Märk synpunkterna "Mjärdevi och Västra Valla" och skicka dem till:

Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.