Övningsområdet - översiktsplan

Översiktsplanen visar ny markanvändning inom det före detta militära övningsområdet i södra delen av staden.

Den södra och största delen avsätts för natur, den norra delen används för ny bebyggelse inom i utvecklingsstråket.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2003.

Planen finns bara i tryckt form. Vänligen kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att få ett exemplar av planen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2019