Övningsområdet - översiktsplan

Översiktsplanen visar ny markanvändning inom det före detta militära övningsområdet i södra delen av staden.

Den södra och största delen avsätts för natur, den norra delen används för ny bebyggelse inom i utvecklingsstråket.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2003.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016