Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Övningsområdet - översiktsplan

Översiktsplanen visar ny markanvändning inom det före detta militära övningsområdet i södra delen av staden.

Den södra och största delen avsätts för natur, den norra delen används för ny bebyggelse inom i utvecklingsstråket.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2003.

Planen finns bara i tryckt form. 

För att få ett exemplar av planen vänligen kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Du får svar direkt på generella frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor. Du har även möjlighet att få veta status i vissa ärenden snabbare och enklare.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköping kommun
Ange gärna den verksamhet/förvaltning det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: