Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sättuna - översiktsplan

Genom cirka 360 nya bostäder växer en liten bebyggelse vid Roxens strand till en attraktiv bostadsort nära vatten med gynnsamma kommunikationsmöjligheter, god barnomsorg och närhet till arbetsplatser, kultur och service.

Planen föreslår en utbyggnad av Sättuna med cirka 360 nya bostäder. Barnomsorgen byggs ut med ett antal förskolor varav en kan utvecklas till grundskola. Planen innehåller också en ny väg till och från området genom en ny väganslutning från Bergsvägen. Även områden för rekreation, ett nytt friluftsbad, en mindre småbåtshamn samt en strandpromenad finns med i planförslaget.

Senast uppdaterad den 6 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: