Sättuna - översiktsplan

Genom cirka 360 nya bostäder växer en liten bebyggelse vid Roxens strand till en attraktiv bostadsort nära vatten med gynnsamma kommunikationsmöjligheter, god barnomsorg och närhet till arbetsplatser, kultur och service.

Planen föreslår en utbyggnad av Sättuna med cirka 360 nya bostäder. Barnomsorgen byggs ut med ett antal förskolor varav en kan utvecklas till grundskola. Planen innehåller också en ny väg till och från området genom en ny väganslutning från Bergsvägen. Även områden för rekreation, ett nytt friluftsbad, en mindre småbåtshamn samt en strandpromenad finns med i planförslaget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019