Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors - fördjupad översiktsplan

I översiktsplanen redovisas markområden för cirka 1200 nya bostäder, i första hand småhus. De är lokaliserade både väster och öster om Brokindsleden, vid Ullstämma/Möjetorp, samt vid norra delen av Sturefors tätort.

Bostadsområdena kommer att vara mycket attraktiva med god närhet till grön- och rekreationsområden, samt Stångån/Kinda kanal.

Planen antogs av kommunfullmäktige år 2006.

Senast uppdaterad den 6 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: