Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors - fördjupad översiktsplan

I översiktsplanen redovisas markområden för cirka 1200 nya bostäder, i första hand småhus. De är lokaliserade både väster och öster om Brokindsleden, vid Ullstämma/Möjetorp, samt vid norra delen av Sturefors tätort.

Bostadsområdena kommer att vara mycket attraktiva med god närhet till grön- och rekreationsområden, samt Stångån/Kinda kanal.

Planen antogs av kommunfullmäktige år 2006.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016