Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Del 2a: Översiktsplan för staden Linköping

I översiktsplanen för staden Linköping kan du läsa om förslag till hur Linköping ska utvecklas när det gäller bland annat bebyggelse, trafik och grönområden.

Linköping växer. Det är viktigt att kommunen har en beredskap för framtiden och att det finns mark reserverat bland annat för nya bostäder och företagsetableringar. Samtidigt ska Linköping vara en attraktiv stad att bo i, och stadens trafiksystem ska vara långsiktigt hållbara.

Översiktsplanen för staden Linköping antogs den 8 juni 2010.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020