Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Del 2b: Tillägg till översiktsplan för staden Linköping

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplanen är ett tillägg till den gällande översiktsplanen för staden Linköping. Utvecklingsplanen utgår från de övergripande strategierna i översiktsplanen om en rundare, tätare och mer sammanhängande stad med hållbara kommunikationer och attraktiva parker, mötesplatser och gaturum.

I Sverige och internationellt är attraktiva stadsmiljöer eftertraktade. Stadskvaliteter är därför ett viktigt konkurrensmedel. Med utgångspunkt från detta har vi tagit fram en utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Här presenteras strategier, principer och inriktningar för att möjliggöra en utveckling som bidrar till en attraktiv, konkurrenskraftig och hållbar stad.

Utvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2016.

Ändring av Översiktsplan för staden Linköping – del av Västra Valla

Ändringen av Översiktsplan för staden Linköping omfattar del av Västra Valla och möjliggör bostäder och service inom befintligt och planerat universitetsområde.

Planen antogs av kommunfullmäktige i april 2013.

Senast uppdaterad den 9 december 2019