Del 3: Översiktsplan för landsbygden och småorterna

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och på att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Linköpings kommun har en attraktiv och levande landsbygd. Många arbetar inom jord- och skogsbruket lokalt, medan många andra väljer att bo lantligt och naturnära och att pendla in till staden eller till någon av de större tätorterna för att arbeta. Landskapet är vackert och det finns många attraktiva boendemiljöer.

Planen omfattar hela kommunen med undantag för staden Linköping och tätorterna Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Malmslätt, Sturefors, Ekängen, Bestorp och Brokind samt Sättuna.

Översiktsplan för landsbygden och småorterna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016