Naturvårdsprogram

I Naturvårdsprogrammet finns den samlade kunskapen om Linköpings natur. Naturvårdsprogrammet styr naturvårdens arbete.

Programmets övergripande mål:

  • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor
  • Redovisa kommunens värdefulla naturområden
  • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet
  • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen
  • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden
  • Peka ut de insatser som behövs för att bevara och utveckla en rik och varierad natur

Programmet antogs av kommunfullmäktige 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 juli 2017