Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsprogram

Linköpings kommun har höga ambitioner för naturvårdsarbetet. I naturvårdsprogrammet med tillhörande delar (handlingsplan för naturvården 2018-2022 och Naturdatabasen) finns samlad kunskap om Linköpings natur samt mål, strategier och åtgärder för naturvården.

Gällande naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige hösten 2018.

Senast uppdaterad den 20 februari 2019