Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Linköpings kommun eftersträvar att skapa god tillgänglighet för alla kommuninvånare och besökare oavsett eventuella nedsatta funktionsfömågor. Det ska vara lätt att ta sig fram på trottoarer, gångvägar, övergångställen, parker och använda lokaltrafik.

Linköpings kommuns tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö ska ligga till grund för inventeringar och konkreta handlingsplaner för att öka tillgängligheten i kommunen. En ökad tillgänglighet i stadsmiljön innebär att lutningar i gång- och cykelnätet inte är för branta, tydlig skyltning, jämn markbeläggning, bra kontrastmarkeringar, övergångsställen som fungerar för alla. 

Senast uppdaterad den 16 juni 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: