Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Linköpings kommun eftersträvar att skapa god tillgänglighet för alla kommuninvånare och besökare oavsett eventuella nedsatta funktionsfömågor. Det ska vara lätt att ta sig fram på trottoarer, gångvägar, övergångställen, parker och använda lokaltrafik.

Linköpings kommuns tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö ska ligga till grund för inventeringar och konkreta handlingsplaner för att öka tillgängligheten i kommunen. En ökad tillgänglighet i stadsmiljön innebär att lutningar i gång- och cykelnätet inte är för branta, tydlig skyltning, jämn markbeläggning, bra kontrastmarkeringar, övergångsställen som fungerar för alla. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016