Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

VA-plan för landsbygden

Kommunen och Tekniska verken har tagit fram en VA-policy för landsbygden som gäller fram till år 2035 med riktlinjer för vatten- och avloppsplanering.
Syftet är att minska utsläppen och skydda sjöar och vattendrag i kommunen för framtida generationer.

Kommunen arbetar på flera fronter för att minska utsläppen och påverkan på sjöar och vattendrag:

  • VA-planen för Linköping har tagits fram att identifiera de områden där husen ligger tätt och där kommunen har ett ansvar att bygga ut allmänt dricksvatten och avlopp med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljön.
  • Tekniska verken ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnäten. De ser till att det befintliga avloppsnätet håller god standard utan läckage, samt att dricksvattnet håller en god kvalitet.
  • Miljökontoret är den lokala miljömyndigheten som kontrollerar alla mindre/enskilda avlopp och ser till att de uppfyller dagens krav.

VA-utbyggnadsplanen anger när detaljplaner för de olika områdena planeras starta och när olika områden kommer att anslutas till de allmänna näten för dricksvatten och avloppsvatten. Tidplanen kan komma att förändras beroende på omständigheter som inte är kända idag.

Kommunens projektledare

Miljöskyddsinspektör Peter Arnesson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 maj 2019