Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykelplan 2008 – 2028

En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel. Cykeltrafiken utgör därmed en mycket viktig del av transporterna och kan få ännu större betydelse i takt med att Linköping utvecklas.

Kommunen och särskilt staden har också i grunden goda förutsättningar för cykling. För att andelen cyklande ska behållas och öka krävs dock ständig utveckling. Linköping är en av Europas bästa cykelstäder, men målsättningen är att vi ska bli bäst.

Senast uppdaterad den 16 juni 2016