Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafiknätsanalys

I trafiknätsanalysen redovisas de krav på framkomlighet och trafiksäkerhet som olika trafikslag ställer och hur väl dessa krav uppfylls idag.

Därefter ges förslag på förändrad skyltad hastighet på vissa trafikleder. Vidare föreslås sänkning av hastigheten till 30 km/h i vissa punkter i centrala staden. På lokalgator i bostadsområden föreslås möjligheter att begränsa hastigheten till 30 km/h.

Kommunfullmäktige beslutade 2005-01-25 att trafiknätsanalysen ska utgöra underlag för kommunens fortsatta arbete med trafikfrågor.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: