Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafikplan stadskärnan

Trafikplanen för stadskärnan redovisar förslag på hur gatunätet i den allra centralaste delen av innerstaden ska utvecklas i framtiden. Inriktningen är att göra den innersta delen ännu attraktivare för gående samtidigt som cyklande får högre prioritet på gator i närliggande kvarter.

För kollektivtrafiken redovisas flera alternativa lösningar. För biltrafiken föreslås generellt lägre hastigheter och begränsningar på vissa gator men också möjligheter till förbindelse mellan olika delar av stadskärnan.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-03-26 att Trafikplan för Linköpings stadskärna, diskussionsunderlag 2008-02-28, tills vidare ska utgöra underlag vid förändringsåtgärder på gatunätet i stadskärnan.

 

Senast uppdaterad den 16 juni 2016