Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerhetsprogram

Linköpings kommun bedriver ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. Grunden för detta är riksdagens beslut om nollvisionen som det långsiktiga målet för trafiksäkerheten.

I Linköping, där idéer blir verklighet utvecklar vi tillsammans med våra medborgare och våra grannar i den fjärde storstadsregionen ett långsiktigt hållbart transportsystem - miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Linköping ska erbjuda en säker trafikmiljö att färdas och vistas i.

Senast uppdaterad den 16 juni 2016