Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafikstrategi

Trafikstrategin innehåller principer för hur vi ska arbeta för att skapa ett hållbart framtida trafiksystemen i staden.

Strategin visar hur vi ska prioritera mellan olika trafikslag och vilken typ av åtgärder som kommunen i första hand bör genomföra. Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 som en del av översiktsplanen för staden Linköping.

Målet är att:

  • Sänka andelen biltrafik från ca 60% till ca 40%.
  • Öka andelen kollektivtrafikresenärer från 13% till ca 20%.
  • Öka andelen cykeltrafikanter från 27% till ca 40%.

Senast uppdaterad den 16 juni 2016