Naturvårdsprogram

Nu finns ett nytt förslag till Naturvårdsprogram för Linköpings kommun samt en handlingsplan för naturvården åren 2018 - 2022. Välkommen att lämna in dina synpunkter senast den 13 maj 2018.

 

Linköpings kommun har höga ambitioner för naturvårdsarbetet. Det första naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i maj 2003. Det har sedan reviderats två gånger, 2008 och 2013, och nu är det dags igen. Samråd och medborgardialog pågår 27 mars  - 13 maj 2018.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa digtalt. Observera att det är två separata samrådshandlingar att ta ställning till.

 

Handlingarna går också att hämta hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på Drottninggatan 45.

Synpunkter

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-05-13.

Synpunkter på naturvårdsprogram

Vi vill ha dina synpunkter senast den 13 maj 2018. Märk gärna synpunkterna "Naturvårdsprogram och handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun” och skicka dem till:

Skicka e-post till Synpunkter på naturvårdsprogram

E-post: samhallsbyggnadsnamndensbrevlada@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Tre delar

Ramen för naturvårdsarbetet i Linköpings kommun består av tre delar:

1. Naturvårdsprogram för Linköpings kommun

Ett övergripande program med målområden och strategier för kommunens naturvårdsarbete. Det fastställs av kommunfullmäktige och gäller tillsvidare, med en regelbunden aktualitetsprövning.

2. Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022

En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till de olika målområdena och strategierna. Den fastställs av samhällsbyggnadsnämnden och gäller för en femårsperiod, varefter den ska revideras.

3. Naturdatabasen

Naturdatabasen (som tidigare kallades objektskatalogen) utgör ett planeringsunderlag för aktörer i naturmiljön (planerare, markägare, entreprenörer, företag, organisationer och enskilda). Den är samtidigt en omfattande informationskälla för alla intresserade. Naturdatabasens information om värdefulla naturområden och förekomster av rödlistade arter finns tillgänglig både via Linköpings karta på kommunens hemsida, och på kommunens intranät för handläggare och tjänstemän. Den uppdateras fortlöpande genom ny kunskap från inventeringar och artfynd och genomgår en samlad översyn vart tionde år.

Frågor?

Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2018