Vägtrafikbuller - åtgärdsprogram

Ett förslag till åtgärdsprogram för buller för perioden 2018-2022 har tagits fram.

Kommuner med mer än 100 000 invånare är skyldiga att kartlägga buller och ta fram åtgärdsprogram. efter samråd ska åtgärdsprogrammet fastställas av kommunfullmäktige. Åtgärder föreslås inom fyra olika områden:

  • Åtgärder i befintliga bostäder.
  • Begränsa bullret vid källan.
  • Bevara och utveckla områden med god ljudmiljö.
  • Kunskapsuppbyggnad och dialog.

Samråd

Samråd pågår från den 4 juni och fram till och med den 20 augusti 2018. Du kan ta del av förslaget i samrådshandlingen - Åtgärdsförslag för buller 2018-2022. 

Samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte!

Dag och tid: 13 juni, kl. 18.00 – 19.00.

Lokal: Framtiden, Djurgårdsgatan 4, Linköping

Synpunkter på Åtgärdsprogram för buller 2018-2022

Vi vill ha dina synpunkter senast den 20 augusti 2018. Märk synpunkterna ”Åtgärdsprogram för buller 2018-2022” och skicka dem till:

Skicka e-post till Samhällsbyggnadsnämnden

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller projektledaren.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Projektledare

Marie Hägglund

Gruppchef hållbarhet och miljökommunikation Plankontoret

Skicka e-post till Marie Hägglund

E-post: Marie.Hagglund@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 13

 

Läs mer om trafikbuller på sidan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juni 2018