Fördjupad översiktsplan för Malmslätt

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Malmslätt. Ambitionen är att Malmslätt ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt, och översiktsplanen ska innehålla en utvecklingsstrategi för orten som bland annat visar framtida markanvändning. Malmslätt ska också stärkas som regional knutpunkt med goda kommunikationer och attraktiva mötesplatser.

Om planarbetet

Linköping kommun har tillsammans med Norrköping upprättat en gemensam kommuntäckande översiktsplan – ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping”, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010. Där pekas Malmslätt ut som en av flera prioriterade utvecklingsorter. Ortens attraktivitet och förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik, arbetsplatser samt allsidig service ska stärkas.

Ambitionen i den gemensamma översiktsplanen är att Malmslätt ska utvecklas till en attraktiv småstad. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska undersöka olika utvecklingsscenarier beroende på alternativa sträckningar av framtida höghastighetsjärnväg och möjligheterna för en ny regional kollektivtrafiknod i anknytning till Malmslätt.

Ortsanalysen genererade stort engagemang

Vi började planarbetet med en ortsanalys där åsikter efterfrågades. Vi vände oss till Malmslättsbor och verksamma i området. Över 400 fyllde i vår digitala enkät som var öppen till och med 31 januari 2019.

 

I mitten av januari 2019 ordnade vi två lyckade workshops på plats i Tokarpsskolan i Malmslätt, tack till alla som kom!

Det var många på plats och stort engagemang. Cirka 85 Malmslättsbor kom och lämnade sina synpunkter första kvällen. Dagen efter kom företagare och engagerade i föreningslivet.

Vi tackar och tar till oss alla synpunkter. En sammanställning hittar du via länken nedan.

Frågor?

Har du frågor om planarbetet är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Helena Eide

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Helena Eide

E-post: Helena.Eide@linkoping.se

Telefon: 013-206724

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2019