Fördjupad översiktsplan för Malmslätt

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Malmslätt. Ambitionen är att Malmslätt ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt. Översiktsplanen ska innehålla en utvecklingsstrategi för orten som bland annat visar framtida markanvändning, goda kommunikationer och attraktiva mötesplatser.

FÖP Malmslätt plangräns.

 

Om planarbetet

Linköping kommun har tillsammans med Norrköping upprättat en gemensam kommuntäckande översiktsplan – ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping”, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010. Där pekas Malmslätt ut som en av flera prioriterade utvecklingsorter. Ortens attraktivitet och förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik, arbetsplatser samt allsidig service ska stärkas.

Ambitionen i den gemensamma översiktsplanen är att Malmslätt ska utvecklas till en attraktiv småstad. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska undersöka olika utvecklingsscenarier beroende på alternativa sträckningar av framtida höghastighetsjärnväg och möjligheterna för en ny regional kollektivtrafiknod i anknytning till Malmslätt.

Ortsanalysen genererade stort engagemang

En annan viktig del av planarbetet har varit en ortsanalys där åsikter efterfrågades. Vi vände oss till Malmslättsbor och verksamma i området. Över 400 fyllde i vår digitala enkät som var öppen till och med 31 januari 2019.

 

I mitten av januari 2019 ordnade vi två lyckade workshops på plats i Tokarpsskolan i Malmslätt, tack till alla som kom!

Det var många på plats och stort engagemang. Cirka 85 Malmslättsbor kom och lämnade sina synpunkter första kvällen. Dagen efter kom företagare och engagerade i föreningslivet.

 En sammanställning av den dialogbaserade ortsanalysen hittar du via länken nedan.

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Helena Eide som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 november 2019