Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktsplanen

Den 23 oktober beslutade kommunstyrelsen att Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, ett tillägg till den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping, får ställas ut. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter till oss. Utställningen pågår mellan 12 november 2018 och 31 januari 2019.

Här kan du läsa handlingen digitalt samt titta på kartmaterial

Tryckt handling

Förslaget finns också tryckt och går att hämta hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst. 

Lämna dina synpunkter senast 31 januari 2019 

Synpunkter på översiktsplan - Miljö- och riskfaktorer

Vi vill ha dina synpunkter senast den 31 januari 2019. Märk synpunkterna "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun" och skicka dem till:

Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan - Miljö- och riskfaktorer

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Om utställningshandlingen

Linköping är en kraftigt växande stad och kommun, vars utveckling behöver ske långsiktigt och med kvalitet. I takt med att kommuninvånarna blir allt fler, är det av största vikt att Linköpings kommun har en enhetlig syn vad gäller planering av stadsbebyggelse och verksamhetsområden, för att minska olycksrisker. För att underlätta avvägning mellan olika intressen och tillämpning av riktvärden samt normer för miljö- och riskfaktorer i den fortsatta fysiska planeringen, har Linköpings kommun tagit fram Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, ett tillägg till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping" och godkändes av kommunfullmäktige i juni 2010.

Om Linköpings invånare ska få möjlighet att leva i en attraktiv och hälsosam miljö i staden och på landsbygden, behöver exempelvis buller och luft- och vattenkvalitet beaktas vid planering och utveckling av kommunen. Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun utgör en vägledning i den fortsatta fysiska planeringen genom att i ett tidigt planeringsskede aktualisera kommunens inriktningar avseende miljö- och riskfaktorer i Linköping.

Processen

Samråd pågick mellan 24 april – 30 juni 2017. Sedan dess har tillägget bearbetats. Alla inkomna synpunkter under samrådstiden har bemötts i en samrådsredogörelse som finns att hämta på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och på Medborgarkontor City.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Adam Hörnedal

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Adam Hörnedal

E-post: Adam.Hornedal@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 november 2018