Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktsplanen

Linköpings kommun arbetar med att ta fram ett tematiskt tillägg som belyser miljö- och riskfaktorer. Planen ska tydliggöra och redovisa kommunens inriktning för hur miljö- och riskfaktorer bör hanteras i den fortsatta fysiska planeringen. Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun var föremål för utställning fram till 31 januari 2019.

Här kan du läsa handlingen digitalt samt titta på kartmaterial

Tryckt handling

Förslaget finns också tryckt och går att hämta hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45.

Om planförslaget

Linköping är en kraftigt växande stad och kommun, vars utveckling behöver ske långsiktigt och med kvalitet. I takt med att kommuninvånarna blir allt fler, är det av största vikt att Linköpings kommun har en enhetlig syn vad gäller planering av stadsbebyggelse och verksamhetsområden, för att minska olycksrisker. För att underlätta avvägning mellan olika intressen och tillämpning av riktvärden samt normer för miljö- och riskfaktorer i den fortsatta fysiska planeringen, har Linköpings kommun tagit fram Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, ett tillägg till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping" och godkändes av kommunfullmäktige i juni 2010.

Om Linköpings invånare ska få möjlighet att leva i en attraktiv och hälsosam miljö i staden och på landsbygden, behöver exempelvis buller och luft- och vattenkvalitet beaktas vid planering och utveckling av kommunen. Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun utgör en vägledning i den fortsatta fysiska planeringen genom att i ett tidigt planeringsskede aktualisera kommunens inriktningar avseende miljö- och riskfaktorer i Linköping.

Processen

Ett förslag till tematiskt tillägg var föremål för samråd under perioden 24 april till 30 juni 2017 och för utställning under perioden 12 november till 31 januari 2019. Med anledning av de synpunkter som lämnades under utställningen föreslås mindre justeringar inför antagande av tillägget.

 

Kommunens projektledare

Översiktsplanerare Adam Hörnedal som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-17.00 (23, 27 och 30 december, klockan 10:00-14:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019