Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Collage kunskapsmiljöer

 

Planförslaget

Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.

Processen

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan, vilken består av följande steg:

Nu pågår justering av planförslaget. Planen väntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019.

Utställning av planförslaget pågick mellan 28 juni - 30 september 2018.

Utställningshandlingen finns även att hämta i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens foajé på Drottninggatan 45 samt på Medborgarkontoret i stadsbiblioteket.

Samråd om planförslaget pågick mellan 27 februari - 30 april 2017.

Drygt 250 yttranden inkom under samrådstiden. Sedan dess har planförslaget bearbetats. Alla synpunkter och förslag som kommit in har besvarats i en samrådsredogörelse som kan hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådsredogörelsen får inte publiceras på hemsidan på grund av att den innehåller personuppgifter.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Maria Kromnow

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Maria Kromnow

E-post: maria.kromnow@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 29

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 november 2018