Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafikplan för Linköpings innerstad

Trafikplan för Linköpings innerstad är ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för staden Linköping och beskriver inriktningen för utvecklingen av stadens gaturum.

Den 8 juni beslutade kommunstyrelsen att planen får gå in i det som kallas för utställningsskedet. Utställningen pågår 29 juni - 17 september 2021. Utställningshandlingen kommer då att finnas tillgänglig här på webben och hos Kontakt Linköping i stadsbiblioteket. 

Här är vi nu

Under utställningen har allmänheten möjlighet att lämna in ytterligare synpunkter på förslaget. Planen antas slutligen i kommunfullmäktige.

Samrådet för Trafikplan för Linköpings innerstad pågick den 24 april-30 juni 2017 då allmänheten fick lämna in synpunkter. Förslaget har sedan bearbetats. Alla frågor, synpunkter och förslag som kommit in besvaras i en samrådsredogörelse.

 

 

Trafikplanens huvudinriktningar

Trafikplanens huvudinriktningar för utvecklingen av gaturummet i Linköpings innerstad är att:

  • gatunätet är kontinuerligt
  • gator utformas för mer vistelse och rekreation
  • innerstaden är nåbar för alla
  • gatunätet utgår från gatukaraktärerna Tempo Gång, Tempo Cykel och Tempo 30/40
  • stadens gator ska utvecklas successivt

Trafikplanens syfte

Syftet med "Trafikplan för Linköpings innerstad" är att hantera frågor om fortsatt utveckling av innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv.

Avsikten är att möjliggöra en utveckling som bidrar till mer och bättre innerstad samt till en mer hållbar färdmedelsfördelning och stad. Hur ska framtidens gator användas när Linköping växer? Hur kan trafikplaneringen bidra till en mer attraktiv stad? Det är frågeställningar som vi besvarar i vårt förslag

Kommunens projektledare

Trafikplanerare Jonas Sjöholm som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Kartan visar planområdets avgränsning.

Senast uppdaterad den 9 juni 2021