Ansökan, avgift och villkor

Ansökan om boendeparkering gör du enklast genom vår e-tjänst. Du behöver då e-legitimation samt att bilen behöver stå på dig. Har du en tjänstebil, leasingbil eller lånat en bil så söker du genom våra blanketter.

Ansökan via e-tjänst

Du som bor i ett boendeparkeringsområde kan ansöka om boendeparkering genom vår e-tjänst. Du behöver e-legitimation för att kunna söka genom vår e-tjänst. Om du uppfyller villkoren för boendeparkering beviljas tillståndet direkt, periodbetalning påbörjas och parkering kan ske enligt gällande regler för boendeparkering. Du behöver inget tillstånd i rutan, parkeringsvakterna ser via ditt registreringsnummer att du har gällande tillstånd.

Ansökan via blankett

Om du ansöker via blankett är handläggningstiden 2 veckor men brukar vanligtvis gå fortare. Handläggaren kontaktar dig via e-post eller telefon när tillståndet kan börja användas. Efter att du har beviljats boendeparkering får du ett välkomstbrev med tillståndsuppgifter och information om boendeparkering. Du kan göra ändringar eller avsluta ditt tillstånd via vår e-tjänst.

Har du en tjänstebil, leasingbil eller lånar en bil ska du ansöka via blanketten (LK 2330) och bifoga intyg från arbetsgivaren (LK 2507) eller fordonsägaren (LK 2528).

När du fått tillståndet beviljat gäller det så länge du är folkbokförd på adressen och äger bilen. Har du tjänstebil, leasingbil eller lånad bil måste tillståndet förnyas efter ett år.

Avgift

Avgiften för boendeparkering är 370 kr/månad och börjar räknas från samma dag som tillståndet börjar gälla. Fakturakörningen är sista tisdagen varje månad och skickas till dig per post nästkommande månad, det vill säga att du betalar i efterskott. 

Fakturan kan endast skickas till den adress som är i det sökta boendeparkeringsområdet.

Saknar du faktura hör av dig till handläggarna via kundtjänst 013-20 64 00.

Som kund har du ansvar för att betala inom rätt tid för beviljat boendeparkeringstillstånd, även om du av någon anledning inte fått någon pappersfaktura eller e-faktura.

När ”autogiroanmälan, medgivande (LK 2267)” är inkommen och registrerad hos Ekonomiservice kommer du fortfarande få pappersfaktura. Längst ner på fakturan kommer det istället för belopp stå ”betalas via autogiro”.

Anmäler du dig till både autogiro och e-faktura kommer inte pappersfaktura skickas ut. Fakturan kommer till din internetbank och beloppet dras via autogiro. Autogiro och e-faktura börjar gälla tidigast från faktura nummer två.

Information om autogiro, e-faktura med mera:

 • Söker du 25 maj får man fakturan början på juni (fakturakörning 30 maj) och betalar då för perioden 25 maj – 30 juni (7 dagar + 1 mån).
 • Söker du 30 maj får man fakturan i början på juli och betalar då för perioden 30 maj – 31 juli (2 dar + 2 mån)
 • Söker du 1 juni får man fakturan början på juli och betalar då för 1 juni – 31 juli (2 mån).

Villkor

 • Boendeparkering kan beviljas för motorfordon vilket innebär personbilar, motorcyklar samt övriga motorfordon med totalvikt upp till 3,5 ton.
 • Boendeparkering ger inte rätt till en reserverad plats utan medger parkering i mån av plats.
 • Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan. 
 • Folkbokförd och lånar någon annans fordon får skicka in ansökan och intyg från fordonsägaren till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, se kontaktinformation nedan.
 • Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Den som har tjänstebil, hyrbil eller leasingbil måste skicka in sin ansökan tillsammans med intyg för tjänstebil till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, se kontaktinformation nedan.
 • Tillfälligt boende inom boendeparkeringsområdet, med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (kopia på hyreskontrakt för bostaden ska bifogas ansökan). En gång om året kontrolleras dina uppgifter mot folkbokförings- och vägtrafikregistret.
 • Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud.
 • Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 mars 2018