Bli testresenär på elcykel eller med kollektivtrafiken

Som boende i Gottfridsberg och Östra Valla har du möjlighet att prova elcykel eller nyttja kollektivtrafiken under två veckor.

Nu när vi inför boendeparkering i Gottfridsberg och Östra Valla blir det lättare att lämna bilen hemma. Du behöver inte flytta den varje dag utan kan låta bilen stå och ta elcykel eller bussen istället.

Under september och oktober månad har du som är boende i Gottfridsberg och Östra Valla möjlighet att ansöka om att bli testresenär.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2017