Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om regler för cykelparkering vid resecentrum

Här hittar du vanliga frågor och svar om cykelparkeringen vid resecentrum.

Vad är det för parkeringsregler som gäller på resecentrum efter den 1 september 2018?

De nya reglerna innebär att cyklar som inte parkeras i cykelställen eller är parkerade längre än vad vägmärket tillåter, bedöms som felparkerade och kommer att flyttas till kommunens uppställningsplats.

Kommunen vill ha en hög omsättning av parkerande cyklar i cykelställen vid resecentrum. Därför kommer kommunen att ha en kontinuerlig övervakning av cykelparkeringarna. Bedömning av vad som är felparkerade cyklar görs efter hand och mot bakgrund av de generella parkeringsreglerna och de tidsangivelser som finns på vägmärket vid cykelparkeringen. 
 
Var ska jag parkera min cykel om jag ska vara borta mer än 1 dygn?

Särskild långtidsparkering för cyklar finns på resecentrum. På långtidsparkeringen ges möjlighet att parkera cykeln i upp till 30 dygn. Ska du vara borta längre tid än så, uppmanas du att ta dig på annat sätt till resecentrum.

Var kan jag parkera min last- eller lådcykel?

Last- och lådcyklar har egna parkeringsytor vid korsningen Järnvägsgatan Snickaregatan. Dessa parkeringar är speciellt anpassade för denna typ av fordon. De är reglerade som långtidsparkeringar, vilket innebär att det är tillåtet att parkera i upp till 30 dygn.

Gäller detta i hela Linköping?

Nej, de nya reglerna gäller - än så länge - bara cykelparkeringarna vid resecentrum.

Hur får jag tillbaka min cykel om den har flyttats?

På sidan Cykelparkering finns ett formulär som du fyller i för att få tillbaka din cykel. Därefter blir du kontaktad av kommunen för att avtala tid för utlämning av cykeln.

Kostar det något att få tillbaka en flyttad cykel?

Ja, det kostar 200 kronor.

Hur lång tid tar det från det att jag anmäler att ni flyttat min cykel, till dess att jag kan få den tillbaka?

Kommunen hanterar ärendet skyndsamt. Då det periodvis kan vara många cyklar att hantera kan ärendet ta längre tid.

När de nya reglerna gäller, kommer ni förvarna innan ni flyttar en cykel som är felparkerad?

Felparkerade cyklar märks med gult band med uppmaning till ägaren att snarast flytta sin cykel, görs inte detta, flyttar kommunen cykeln till uppställningsplatsen där du inom 90 dagar, kan lösa ut din cykel för 200 kr.

Vad händer med min cykel efter 90 dagar, om jag inte löst ut den?

Cyklar som inte lösts ut av ägaren inom 90 dagar från flyttningsdatumet, tillfaller kommunen. Efter 90 dagar kan du inte längre göra några anspråk på cykeln.

Hur ofta kommer ni kolla efter felparkerade cyklar vid Resecentrum?

Kontroller kommer ske kontinuerligt på oregelbundna tider.

Finns det verkligen tillräckligt med cykelställ?

Ja, i samband med att de nya reglerna införs, sätts det också upp nya cykelställ. Vi bygger även nya cykelställ i två våningar, och ett cykelgarage i den södra delen av resecentrum. 

Ytterligare frågor

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta oss via formuläret Frågor och synpunkter - parkering.

Senast uppdaterad den 3 december 2019