Stor gräsmarksinventering i maj/juni

För första gången får gräset växa fritt på många platser i Linköping. Syftet är att undersöka den biologiska mångfalden.

Gräsmarksinventering 2019.

 

I modern tid har alla kommunens gräsytor centralt och i ytterorterna klippts korta under sommarhalvåret. Frågan är vad som kommer upp om man låter ytorna växa fritt. Denna sommar ska vi undersöka det. Vilka växter finns det och vilken biologisk mångfald bidrar det med?

Samtidigt som inventeringen pågår tar vi emot synpunkter från allmänheten. Finns det ytor där gräset växer fritt som du brukar nyttja socialt? Meddela då kommunen via Kontakt Linköping, vi tar till oss det inför 2020.

Från och med juli ska alla gräsytor klippas som vanligt. Sedan ska en plan för nästa sommar tas fram. Tanken är att ett mindre antal ytor får fortsätta vara ängsmark och därmed bidra till ett grönare Linköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2019