Upptäck och upplev Stångån Kinda kanal

Stångåstråket bjuder på ett pärlband av platser att besöka – Kinda kanals slussar, badplatser, båthamnar, parker, caféer, restauranger, friluftsområden och vandringsleder. För att få fler att upptäcka ån och dess möjligheter, har vi tagit fram en karta för hela Stångån Kinda kanal.

Stångån Kinda kanal

 

- Vi vill att Linköpingsbor och turister ska upptäcka hur mycket det finns att se och göra längsmed ån. Från Slattefors sluss i söder till Roxen i norr är det cirka fjorton kilometer och här finns något för alla, oavsett om du vill cykla, vandra, fiska, paddla kanot, motionera eller delta i olika evenemang. Det är numera möjligt att ta sig med cykel hela vägen från Landeryd ut till Roxen, berättar Håkan Lundberg, kommunekolog och samordnare för kommunens insatser längsmed ån.

Kartan innehåller bland annat sexton sevärda platser som är utmärkta och beskrivna med en kort historik och information om vad man kan göra på platsen. Kartan ger också en inblick i de fantastiska naturmiljöer som finns längs ån. 

Här finns kartan

Kartan, i svensk och engelsk version, finns att hämta på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på Drottninggatan 45 och skickas även ut till bibliotek, medborgarkontor, turistbyråer, hotell och andra besöksmål i Linköping.

Ladda ner kartan för Stångån Kinda kanal

Genomförda insatser vid Stångån 2010-2017

Linköpings kommun arbetar målinriktat för att göra Stångåstråket mer attraktivt och tillgängligt och har genomfört en mängd insatser de senaste åren:

 • Gång- och cykelvägar: Cirka 7,5 km nya gång- och cykelvägar har anlagts.
 • Broar: Renovering av Spången i Landeryd och Kvarnbron vid Tannefors slussar. Nybyggnad av en fast och en rörlig bro vid Hjulsbro sluss.
 • Nya bryggor: Braskens brygga, Tannefors brygga, Snöbryggan med fågeltorn och nya kanotbryggor vid slussarna från Slattefors till Nykvarn.
 • Badplatser: Ny badplats i Johannelund med ny badlagun, nya bryggor, grillplats, utomhusdusch, beachvolleyplaner och servicebyggnad med kiosk och toaletter. Renoverad badplats vid Vårgård med nya bryggor.
 • Förbättrad skyltning av slussar, parkmiljöer, båthamnar, bad, bryggor och broar.
 • Trädbeskärning och slyröjning från Hjulsbro till Roxen samt en skötselplan för hela sträckan.
 • Nya, upprustade parker och rekreationsområden: Ladugårdskälla, Scherlings vedgårdskaj, motorbåtshamnen.
 • Snugganparken, en ny park mittemot Tannefors slussar, som innehåller utegym, fotbollsplan, planteringar och sittplatser. 

Pågående insatser

 • Nya pilhänvisningsskyltar under hösten 2018.
 • Omfattande renovering och upprustning av kajerna.
 • Tillsammans med Tekniska verken anlägger kommunen ett så kallat omlöp, på ön mellan Nykvarns vattenkraftverk och slussen, så att fisk kan passera både uppströms och nedströms.
 • Renovering av Johannelundsbadet och dess badlagun.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2018