Djurgården

I den nya stadsdelen Djurgården kommer 2 500 nya bostäder, skolor, förskolor, gruppboenden samt handel, kontor och service att uppföras.

Vad händer på Djurgården?

När den nya stadsdelen Djurgården är fullt utbyggd så kommer ca 2 500 bostäder att vara uppförda. Här planeras för skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsplatser samt utökad handel och kontor, utöver den service som redan finns i Djurgårdens centrum. I området planeras även för en stadsdelspark.

Planområdets avgränsning

Etapp 1

Planarbetet fortsätter nu i en ny fas där deletapper bearbetas inför granskning och antagande. Den första etappen omfattar det som ska utgöra stadsdelen Djurgårdens centrum. Etapp 1 innehåller 800-1000 bostäder, en grundskola och en utökning av handel och service runt ett nytt stadsdelstorg.

 

När gör vi detta?

Detaljplanen för etapp 1 beräknas bli antagen under fjärde kvartalet 2019. Markanvisning är beräknad att påbörjas under första kvartalet 2020 och byggstart beräknas ske under 2021.

Kontakt

Ansvariga för projektet är planarkitet Åsa Westergren, planarkitekt Erik Adolfsson och exploateringsingenjör Jesper Linde som nås via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Övrigt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 september 2019