Djurgården

2500 nya bostäder, skolor, förskolor, gruppboenden samt handel, kontor och service. Allt finns med i förslaget till ny detaljplan för Djurgården.

Detaljplan för Djurgården

Illustration av planförslaget, vy ifrån norr. Djurgården centrum i förgrunden.

Samråd om detaljplan i Djurgården

Vad händer på Djurgården?

Just nu pågår arbetet med en detaljplan i området Djurgården som innehåller cirka 2500 bostäder. Här planeras för skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsplatser samt utökad handel och kontor, utöver den service som redan finns i Djurgårdens centrum. I området planeras även för en stadsdelspark.

Planområdet omfattar område A och delvis område B från Områdesprogram för Djurgården, antaget 2005.

Planområdets avgränsning

En första etapp intill City Gross kommer att brytas ut i området. I denna planeras för cirka 600 bostäder.

När gör vi detta?

En detaljplan för den första etappen beräknas bli antagen under tredje kvartalet 2019. 

Kontakt

Åsa Westergren

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Åsa Westergren

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 63

Övrigt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018