Djurgårdsgatan  - Östra valla

En detaljplan som möjliggör cirka 100 nya bostäder och som kan bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån, ska påbörjas under första halvan av 2020.

 

Vad ska hända ?

En ny detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 100 nya bostäder ska tas fram. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan/Garnisonsvägen. I dag är det bland annat garage, markparkering, komplementbyggnader och grönytor på platsen.

Tanken är att området ska bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån. Planen uppskattas kunna ge plats för mellan fyra och sju byggander i tre till sju våningar.

Varför gör vi detta?

Vi vill kunna möta den stora efterfrågan på bostäder med centralt läge. Bostäder i centrala lägen kan i sin tur innebära ett minskat transportbehov och nyttjande av redan utbyggd infrastruktur.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram en detaljplan beräknas kunna påbörjas under första halvan av 2020 och vara klar tidigast andra halvåret 2021.

Detaljplanen för Östra Valla för Idrottsföreningen 1 m.fl. är en av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes i juni 2015.

Vem gör detta?

Plankontoret på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplanen men det är det kommunägda bolaget Stångåstaden AB som har kommit in med en begäran om en ny detaljplan för sin fastighet Idrottsföreningen 1, samt delar av den kommunala fastigheten Valla 1:6.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 februari 2020