Djurgårdsgatan - Stolplyckan

 

Vad ska hända vid Stolplyckan ?

På Djurgårdsgatan, vid kvarteret Stolplyckan, förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 200 nya lägenheter, och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen.

Stolplyckan är en av flera planerade utbyggnader längs Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen. En tätare byggd miljö och en mer stadslik gata kan förlänga innerstaden i riktning mot Garnisonsrondellen.

Varför gör vi detta?

Vi planerar för att bygga bostäder för att möta den stora efterfrågan på bostäder med centralt läge.

När gör vi detta?

Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes i juni 2015. Detaljplanen för kvarteret Stolplyckan beräknas bli antagen under 2019.

Kommande markanvisning

Kommunens kontaktperson:

Ylva Bengtsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ylva

E-post: Ylva.Bengtsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 september 2018