Djurgårdsgatan - Stolplyckan

 

Vad ska hända vid Stolplyckan ?

På Djurgårdsgatan, vid kvarteret Stolplyckan, förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter, och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen.

Varför gör vi detta?

Vi planerar för att bygga bostäder för att möta den stora efterfrågan på bostäder med centralt läge.

När gör vi detta?

Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes i juni 2015. Detaljplanen för kvarteret Stolplyckan beräknas bli antagen under 2020.

Kommande markanvisning

Kommunens kontaktperson:

Ylva Bengtsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ylva Bengtsson

E-post: Ylva.Bengtsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 mars 2020