Ny fjärrvärmeackumulator i Lambohov

Vi påbörjar arbetet med detaljplanen så att en ny 45 meter hög fjärrvärmeackumulator som rymmer 30 000 kubikmeter vatten kan byggas. Det är ett led i arbetet med att bli en koldioxidneutral kommun år 2025.

 

Aktuellt i projektet

Den 13 februari beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att Plankontoret får påbörja arbetet med att göra ändringar i detaljplanen, alternativt ta fram en ny detaljplan, för att göra det möjligt för Tekniska verken att bygga en ny fjärrvärmeackumulator i området.

Vad ska göras?

Detaljplanen ändras (eller en ny tas fram) för att Tekniska verken ska kunna bygga en ny cylinderformad fjärrvärmeackumulator som är 45 meter hög, 33 meter i diameter och som rymmer 30 000 kubikmeter vatten. 

Bakgrunden är Tekniska verkens arbete med att skapa framtidens resurseffektiva energisystem. Genom att lagra varmt vatten i en vattentank minskas behovet av kol och olja, vilket bidrar till målet om att blir en fossilfri och koldioxidneutral kommun 2025.

När gör vi detta?

Arbetet med att ändra detaljplanen, alternativt ta fram en ny detaljplan, påbörjas under våren 2019 och väntas vara klar att antas hösten 2020. Samråd ska genomföras. Först när planen är antagen kan arbetet med att bygga fjärrvärmeackumulatorn påbörjas och beräknas tidigast kunna tas i drift sommaren 2021. 

Vilka gör detta?

Tekniska verken har ansökt om att kommunen ska ändra gällande detaljplan för att kunna bygga ackumulatorn.

Kommunens kontaktperson i projektet

Hanna Svensson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Hanna Svensson

E-post: Hanna.Svensson@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 93

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 januari 2020