Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder, skola och parkering

Vi planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och parkeringshus på Folkungavallen. Det blir nya kvarter mitt i stan och precis intill Linköpings nya simhall.

Vad ska hända?

Vi ska bygga nya kvarter på Folkungavallen. Intill den nya simhallen planerar vi för runt 600 bostäder, skola för 350 elever och ett parkeringshus. Området kommer att bli en naturlig förlängning av innerstaden och gatunätet ska länkas samman med den omgivande stadsstrukturen.

När gör vi detta?

Eftersom detaljplanen som ligger till grund för de nya kvarteren ännu inte är antagen, är det svårt att bedöma tidplanen. Men en försiktig gissning är byggstart av en första etapp i slutet av 2021. Anledningen till att detaljplanen ännu inte är antagen beror på att Länsstyrelsen beslut om att ge kommunen dispens från biotopskyddet överklagades. Överklagandet gällde de 27 träd längs Hamngatan och Lasarettsgatan som måste tas ner för att det ska vara möjligt att utveckla området. Dessa träd ska, enligt planen, kompenseras med plantering av ca 70 nya träd. Den 5 september 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att träden får tas ner, vilket innebär att arbetet med att göra klart detaljplanen så att den kan antas, nu kan fortskrida.

Simhallen byggstart påverkas inte av överklagad detaljplan

Simhallen har en egen detaljplan och byggstarten för den påverkas inte av överklagandet. Beräknad byggstart för simhallen är sommaren 2019.

Vem gör detta?

Linköpings kommun tar fram en detaljplan för Folkungavallen. Efter att kommunen har gjort markanvisning och byggherrarna har utvecklat sina projekt, kan byggnation påbörjas. Några byggherrar har genom deltagande i projektet Vallastaden fått förtur till kommande markanvisning.

Kommunens projektledare

Kommunens projektledare är Mikael Klingefjord som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juni 2020