Bostäder, skola och parkering

Vi planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och parkeringshus på Folkungavallen. Det blir nya kvarter mitt i stan och precis intill Linköpings nya simhall.

Vad ska hända?

Vi ska bygga nya kvarter på Folkungavallen. Intill den nya simhallen planerar vi för runt 600 bostäder, skola för 350 elever och ett parkeringshus. Området kommer att bli en naturlig förlängning av innerstaden och gatunätet ska länkas samman med den omgivande stadsstrukturen.

När gör vi detta?

Eftersom detaljplanen som ligger till grund för de nya kvarteren ännu inte är antagen, är det svårt att bedöma tidplanen. Men en försiktig gissning är byggstart av en första etapp i slutet av 2021. Anledningen till den osäkra tidplanen är att detaljplanen har överklagats. Överklagandet gäller de 27 träd längs Hamngatan och Lasarettsgatan som måste tas ner för att det ska vara möjligt att utveckla området. Dessa träd är tänkta att kompenseras med plantering av cirka 70 nya träd. Ärendet är för närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen. Om vi inte får ta ner träden måste detaljplanearbetet för området göras om.

Simahallen byggstart påverkas inte av överklagad detaljplan

Simhallen har en egen detaljplan och byggstarten för den påverkas inte av överklagandet. Beräknad byggstart för simhallen är sommaren 2019.

Vem gör detta?

Linköpings kommun tar fram en detaljplan för Folkungavallen. Efter att kommunen har gjort markanvisning och byggherrarna har utvecklat sina projekt, kan byggnation påbörjas. Några byggherrar har genom deltagande i projektet Vallastaden fått förtur till kommande markanvisning.

Kommunens projektledare

Kommunens projektledare är Mikael Klingefjord som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2019