Skäggetorp - fler bostäder

2021 beräknar vi starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för förtätning av ett område i sydöstra Skäggetorp med omkring 200 nya bostäder.

 

Aktuellt i projektet

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 beslutade politkerna att Plankontoret  kan ta fram en ny detaljplan för fastigheten Gulsparven 2.

Vad ska göras?

 

En detaljplan som prövar möjligheten att förtäta fastigheten Gulsparven 2 med omkring 200 nya bostäder ska tas fram. Området föreslås förtätas med både radhus och flerbostadshus.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram en detaljplan påbörjas under 2021 och beräknas vara klar tidigast andra halvåret 2022. Först när planen är antagen kan arbetet med att bygga bostäder påbörjas.

Vilka gör detta?

Kommunen genomför arbetet med att ta fram en detaljplan, efter att förfrågan kommit in från Fastighets AB Ostbrickan.

Kommunens kontaktperson i projektet

Ellen Jakobsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ellen Jakobsson

E-post: Ellen.Jakobsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2019