Skäggetorp

Planprogram Skäggetorp möjliggör ytterligare 2 000 bostäder i området. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.

Illustration: Nyréns

Vad ska hända i Skäggetorp?

 

Planprogrammet ger förslag på hur bebyggelse och gemensamma ytor såsom torg, parker och gator kan utvecklas och hur stadsdelen kan stärkas och integreras bättre med övriga Linköping. Planprogrammet ligger nu till grund för den kommande utvecklingen av området. I dag finns det 4 400 bostäder i Skäggetorp. Planprogrammet visar på möjligheter att bygga ytterligare 2 000 bostäder i stadsdelen.

Varför gör vi detta?

Vi vill öka stadsdelens sociala integration.

När gör vi detta?

 

Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.

Planprogrammet ligger till grund för den kommande utvecklingen av området. Detta kommer att ske genom att förslag till detaljplaner tas fram i området som reglerar hur marken får bebyggas och användas. Det sker även genom arbete med olika projekt som ska möjliggöra ett genomförande av planprogrammets förslag på utformning av bebyggelse och gemensamma ytor.

Kommunens kontaktperson för planprogrammet:

Elin Pettersson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Elin Pettersson

E-post: Elin.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 53

Övrigt

Kommande markanvisning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018