Stadsbyggnadsprojekt Berga

Arbetet med Stadsbyggnadsprojekt Berga fortskrider. En kompletterande markanvisning pågår.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Kompletterande markanvisning

Information om den kompletternade markanvisningstävlingen 2018-10-10 hittar du på sidan för markanvisning.

Arbetet fortskrider

En byggherregrupp bestående av de fem byggherrarna Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons och SHH har bildats. Byggherregruppen och kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram ett stadsbyggnadskoncept utifrån en gemensam målbild, kommunens specifikation och områdets förutsättningar. Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för framtagande och utformning av detaljplanen. Byggherrarna ansvarar sedan gemensamt för genomförandet till färdig byggnation. Genom att byggherrarna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

Vad ska hända i Berga?

Karta över området för stadsbyggnadsprojekt Berga

Här planeras för en ny stadsdel innehållande cirka 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus. Inom området planeras också för skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Stadsdelen ska innehålla en stor andel bostäder med överkomliga hyror. Projektet ska bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”.

För att nå en stor andel bostäder till överkomliga hyror tilldelas marken utifrån detta kriterium i ett tidigt skede. Stadsbyggnadsprocessen och en effektivare produktion kan även bidra till detta. Den färdiga stadsdelen ska hålla samma kvalitet som liknande stadsbyggnadsprojekt i Sverige under perioden.

De färdiga bostäderna ska bestå av hyresrätter och bostadsrätter.

Varför gör vi detta?

Stadsdelen ska bidra till att uppnå målet om en tätare och mer sammanhållen stad genom att bygga samman Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till eklandskapet och Tinnerbäcksstråket.

Stadsbyggnadsprojektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de boende.

Vilka gör detta?

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet bedrivs med så kallad tidig byggherremedverkan. Det innebär att en byggherregruppen tar ett stort ansvar för processen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation.

Kontakt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontaktpersoner för Stadsbyggnadsprojekt Berga:

Magnus Liljedahl

Exploateringsingenjör/projektledare Plankontoret

Skicka e-post till Magnus Liljedahl

E-post: Magnus.Liljedahl@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 19

Lisa Setterdahl

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Lisa Setterdahl

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 68

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018