Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och trafikinformation

Vad ska hända?

Den 12 oktober startade arbetet med att dra fram fjärrvärme, vatten och avlopp till Folkungavallen
från Hejdegården, vilket innebär att Hamngatan kommer att vara avstängd kring korsningen Valhallagatan/Ymergatan fram till andra halvan av december. In- och utfart till Hejdegården sker då från Liljegatan.

När gör vi detta?

  • 26 november kl 20.00 kommer arbete med inkoppling av ny vattenledning att påbörjas. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 27 november kl 06.00. Risk för störning från arbetsmaskiner kan förekomma. Se karta här nedan.  • 2 november påbörjas pålning för parkeringshuset. Beräknas pågå till slutet av januari 2021.
  • 12 oktober stängs Hamngatan till och med vecka 51. Detta gäller även gång- och cykelvägen. 
  • 12 oktober kommer Valhallagatan, sträckan Ymergatan–Hamngatan, vara helt avstängd fram till vecka 51. 
  • Gripgatan kommer att kunna trafikeras under hela entreprenadtiden med begränsad framkomlighet. Alternativ väg in i området kommer att vara från Brokindsleden via Liljegatan.

Trafikpåverkan Hamngatan

Hamngatan kommer att stängas av på följande ställen - gäller både bil, gång- och cykelväg.

Omledning av trafik

För att komma in till Hejdegården måste man köra via Liljegatan. Det finns två nerfarter, en på norra sidan av Brokindsleden och en från södra sidan av Brokindsleden.

Fordon som har en fordonshöjd över 3,5m måste åka in och ut på den norra sidan, då tunneln under Brokindsleden har en begränsad höjd på 3,5m.

Bilspärrarna på Hejdegatan och Valhallagatan mellan Magnegatan och Villagatan kommer tillfälligt att plockas bort så att man kan köra med bil där.

Cykelvägar

Cyklister som kommer från Bergdalsgatan får åka via Atlasgatan och Hejdegatan. 

Parkeringsplatser vid simhallen

Från och med den 19 oktober kommer antalet parkeringsplatser att minska då en av de första nya gatorna i Folkungavallen ska byggas. Den yta som behöver tas i anspråk är grusdelen. De asfalterade delarna med 50 parkeringsplatser blir kvar.

Andra parkeringar som kan användas för besök till simhallen är Folkungavallen, p-garaget Tinnis, parkeringarna Badvakten och Diakonen och omkringliggande gatuparkeringar.

Till och från Simhallen kommer man från norr på Hamngatan.

Övrig information

  • Alla entréer till bostadshus och andra verksamheter kommer att vara tillgängliga under entreprenadtiden.
  • Observera att vid nybyggnation uppkommer ibland förseningar på grund av oförutsedda händelser och att det kan påverka tidplanerna.
Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

 

 

Senast uppdaterad den 24 november 2020