Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och trafikinformation

Vad ska hända?

Den 12 oktober startar arbetet med att dra fram fjärrvärme, vatten och avlopp till Folkungavallen
från Hejdegården, vilket gör att Hamngatan kommer att vara avstängd kring korsningen Valhallagatan/Ymergatan fram till andra halvan av december. In- och utfart till Hejdegården sker då från Liljegatan.

När gör vi detta?

  • Hamngatan kommer att vara helt avstängd från vecka 42, 12 oktober till vecka 51. Det gäller även gång- och cykelvägen. 
  • Valhallagatan, sträckan Ymergatan–Hamngatan, kommer att vara helt avstängd från vecka 42, 12 oktober till vecka 51. 
  • Vecka 51 öppnas Hamngatan igen med ett körfält i vardera riktningen.
  • Gripgatan kommer att kunna trafikeras under hela entreprenadtiden med begränsad framkomlighet.
  • Alternativ väg in i området kommer att vara från Brokindsleden via Liljegatan.

Trafikpåverkan Hamngatan

Hamngatan kommer att stängas av på följande ställen - gäller både bil, gång- och cykelväg.

Omledning av trafik

För att komma in till Hejdegården måste man köra via Liljegatan. Det finns två nerfarter, en på norra sidan av Brokindsleden och en från södra sidan av Brokindsleden.

Fordon som har en fordonshöjd över 3,5m måste åka in och ut på den norra sidan, då tunneln under Brokindsleden har en begränsad höjd på 3,5m.

Bilspärrarna på Hejdegatan och Valhallagatan mellan Magnegatan och Villagatan kommer tillfälligt att plockas bort så att man kan köra med bil där.

Cykelvägar

Cyklister som kommer från Bergdalsgatan får åka via Atlasgatan och Hejdegatan. 

Parkeringsplatser vid simhallen

Från och med den 19 oktober kommer antalet parkeringsplatser att minska då en av de första nya gatorna i Folkungavallen ska byggas. Den yta som behöver tas i anspråk är grusdelen. De asfalterade delarna med 50 parkeringsplatser blir kvar.

Andra parkeringar som kan användas för besök till simhallen är Folkungavallen, p-garaget Tinnis, parkeringarna Badvakten och Diakonen och omkringliggande gatuparkeringar.

Till och från Simhallen kommer man från norr på Hamngatan.

Övrig information

  • Alla entréer till bostadshus och andra verksamheter kommer att vara tillgängliga under entreprenadtiden.
  • Observera att vid nybyggnation uppkommer ibland förseningar på grund av oförutsedda händelser och att det kan påverka tidplanerna.
Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Du får svar direkt på generella frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor. Du har även möjlighet att få veta status i vissa ärenden snabbare och enklare.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköping kommun
Ange gärna den verksamhet/förvaltning det gäller
581 81 Linköping

 

 

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020