Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm och Linköping. Regeringen har beslutat att Ostlänken ska byggas. Trafikverket och kommunerna längs sträckan har kommit långt i planeringen. Tidpunkten för byggstart närmar sig.

På Ostlänken kommer vi i Linköping att kunna resa till Stockholm på cirka en timme. Om höghastighetsjärnvägen byggs vidare blir restiden till Göteborg en timma och en kvart och på en och en halv timme når du Malmö.

Ostlänken behövs för att öka kapaciteten i det överbelastade järnvägsnätet. Störningarna ska minska och tågen komma i tid. Den byggs för att kunna trafikeras av höghastighetståg upp till 250 kilometer i timmen.

Hos Trafikverket och i kommunerna längs sträckan pågår en omfattande planering. Ostlänken för ska börja byggas norrifrån 2021 och kunna trafikeras senast 2035.

Genom Linköpings kommun

Delen genom Linköpings kommun är cirka 2,1 mil och Trafikverket har delat upp sträckan i två delar.

Sträckan Bäckeby – Tallboda.

Arbetet med järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda pågår. Det är Trafikverket som ansvarar för den. Kommunen har förordat korridoren för järnvägen som följer E4 och att det är den som Trafikverket arbetar efter. 

Kommunens roll här är inte lika stor som för passagen genom staden. Den främsta anledningen är att landsbygden inte är detaljplanelagd.

Sträckan Tallboda – genom Linköpings tätort 

Den andra är sträckan går från Tallboda genom Linköpings tätort.Mellan 25 maj och 14 juni 2020 pågår Trafikverkets andra samråd för denna sträcka. I början av 2021 ska Trafikverket och kommunen tillsammans presentera ett förslag på lösning för denna del.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Senast uppdaterad den 25 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: