Vallastaden

Strax väster om Linköpings innerstad växer Vallastaden fram. En ny och levande stadsdel som invigdes under Sveriges största Bo- och samhällsexpo september 2017.

Vallastaden, området mot nordväst

 

Vad händer i Vallastaden?

Vallastaden ligger i anslutning till Linköpings universitet och endast 12 minuter på cykel från Linköpings stadskärna. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Varför gör vi detta?

Vallastaden är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska:

  • bidra till tillväxt och attraktivitet i Linköping
  • bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande
  • kunna visas i en bo- och samhällsexpo.

När gör vi detta?

Arbetet  med Vallastaden inleddes sommaren 2011 och följdes av en arkitekttävling som var klar i september 2012.

Den 2-24 september 2017 invigdes första etappen av Vallastaden, med cirka 1000 bostäder, vid Sveriges största bo- och samhällsexpo öppet för allmänheten.

Kommunen arbetar vidare med markanvisningar för ytterligare bostäder i Vallastaden.

Vem gör detta?

Linköpings kommun är initiativtagare till Vallastaden och har ansvarat för allt från planarbete, markanvisning till anläggning av gator, torg och parker. Stadsdelen har utvecklats i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, Akademiska hus, områdesarkitekterna OkiDoki Arkitekter, näringsliv och ett stort antal engagerade Linköpingsbor. Läs mer på projektets webbplats.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra hur idén till Vallastaden växte fram och hur vi arbetat på ett helt nytt sätt för att förverkliga stadsdelen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 oktober 2018